oblicza geografii 1 zakres rozszerzony
Geografia. Oblicza geografii 1 – Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Poziom rozszerzony. Klasa 1. Nowa Era

Geografia. Oblicza geografii 1 – Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Poziom rozszerzony. Klasa 1. Nowa Era

Oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony

Oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony, to najlepszy na rynku, spełniający warunki bieżącego programu szkolnictwa podręcznik dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ułatwia opanowanie materiału z zakresu ogólnej geografii fizycznej na poziomie rozszerzonym. Poziom rozszerzony wzbogacony jest o nowe dydaktyczne rozwiązania, które skutecznie przyczyniają się do usprawnienia procesu przygotowania do matury już od pierwszej klasy. Autorzy Roman Malarz, Marek Więckowski i Paweł Kroh, we współpracy z wydawnictwem Nowa Era, stworzyli jasne, przejrzyste i intuicyjne narzędzie do pracy z myślą o młodych ludziach.

Podstawa programowa w jednym podręczniku

W swojej treści zawiera nie tylko teorię, lecz umożliwia uczniom wykonywanie zadań praktycznych, takich jak: praca “krok po kroku” z solidnie wykonanym dużym arkuszem mapy turystyczno-topograficznej, wyjaśnia skomplikowane procesy fizycznogeograficzne i zjawiska poprzez czytelne infografiki. To duże ułatwienie dla wzrokowców. Uczeń ma możliwość sprawdzenia siebie za pomocą zawartych w podręczniku elementów “Podsumowanie”, “Test sprawdzający” oraz “Zadania powtórzeniowe”, a także na początku każdego z rozdziałów znalazło się miejsce dla cyklu “To było w szkole podstawowej” w celu przypomnienia materiału ze szkoły podstawowej. Od pierwszych stron materiał zawarty w książce pomaga uczniowi przygotować się do formuły zadań maturalnych za pomocą elementów “Sposób na zadania” oraz “Zadania powtórzeniowe”, które znajdują się na końcu każdego rozdziału. Dzięki takiej formule uczeń w jednym podręczniku może odświeżyć pamięć, przypomnieć sobie czego dotyczył wcześniej opanowany materiał, przyswoić nowy i sprawdzić sam siebie ile z tego zapamiętał.

Ciekawostki geograficzne

Poszerza zainteresowanie ucznia materiałem z zakresu nauk geograficznych, który wybiega poza podstawę programową. W sekcji “Spojrzenie z bliska” oraz “Czy wiesz, że” uczeń może znaleźć ciekawostki geograficzne, które pomogą zrozumieć świat i zależności między komponentami środowiska geograficznego.

Rozdziały

Podręcznik zawiera 7 rozdziałów głównych i są to kolejno:

I – Obraz Ziemi

II – Ziemia we wszechświecie

III – Atmosfera

IV – Hydrosfera

V – Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne

VI – Procesy egzogeniczne

VII – Pedosfera i biosfera

Dlaczego Oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony to dobry wybór?

Z wielu pozycji na rynku, ta jest główną, na której bazuje swoje kształcenie większość szkół w Polsce. Dlaczego?:

– napisana jest przystępnym i nieskomplikowanym językiem,

– w sposób prosty wyjaśnia skomplikowane zagadnienia geograficzne,

– zawiera arkusze map potrzebne do wykonywania zadań,

– to skondensowana wiedza, teoria i zadania praktyczne w jednej książce,

– w zestawie zawiera płytę CD, na której znajdują się interaktywne zadania z zakresu geografii na poziomie rozszerzonym.